Upravit stránku

Geologicko-inženýrský servis vznikl již v roce 1991 jako sdružení dvou inženýrských geologů resp. hydrogeologů, kteří jako jediní z původních pěti geologů a dalších spolupracovníků zůstali po rozpadu projektové firmy Agroprojekt Liberec oborům Inženýrská geologie a Hydrogeologie věrni.

Spolupráce ing. Petra Tupého a RNDr. Romana Vybírala v podobě sdružení dvou OSVČ pod společným názvem GIS geologicko-inženýrský servis Liberec trvala do roku 2000. Zaměstnankyní firmy byla paní Jarmila Gänsová, která pracovala jako laborantka v laboratoři mechaniky zemin. Firma působila v objektu bývalého Agroprojektu Liberec.

Hlavní náplní činnosti firmy bylo provádění inženýrsko- geologických průzkumů pro zakládání staveb, pro liniové stavby, hydrogeologických průzkumů pro ověření existence starých ekologických zátěží, pro posouzení možnosti vsakovat předčištěné odpadní vody i pro získání nových vodních zdrojů … 

V období po odchodu Sovětské armády jsme se také zabývali problematikou starých ekologických zátěží ve vojenských prostorech Hradčany, Milovice, Kuřivody, Ralsko, Boží Dar ...

V období po odchodu Sovětské armády jsme se také zabývali problematikou starých ekologických zátěží ve vojenských prostorech Hradčany, Milovice, Kuřivody, Ralsko, Boží Dar ...

V devadesátých letech se také díky našim doporučením v závěrech našich průzkumných prací rozbíhaly geologické dozory při zemních pracích. Postupem času si na institut geologického dozoru zvykli nejen projektanti a dodavatelé zemních prací, ale dokonce i investoři. S firmou začal od roku 1994 spolupracovat bývalý vedoucí geologického střediska Stavoprojektu Liberec RNDr. Petr Petrů, který díky svým kontaktům přinesl velké množství práce, která se týkala především průzkumných prací v rámci inženýrské geologie a geologických dozorů na stavbách obchodních center a průmyslových objektů.

Po roce 2000 došlo k rozdělení firmy. Všichni jmenovaní pracují jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) pod svým jménem, což bylo po změně živnostenského zákona nezbytné. Přídomek GIS geologicko-inženýrský servis si po dohodě ponechali za svým jménem oba prvně jmenovaní geologové. Sídlem firmy obou geologů je místo jejich bydliště.


RNDr. Roman Vybíral se zaměřil jak na velmi protěžovanou oblast inženýrské geologie, kterou je ověřování charakteru i parametrů základové půdy, tak na komunální hydrogeologii – především na ověřování možnosti vsakovat předčištěnou odpadní vodu do horninového prostředí, na posouzení možnosti jímat podzemní vodu, na zjištění míry znečištění horninového prostředí i podzemní vody v rámci staré ekologické zátěže. Pro provádění sondáže si najímá specializované firmy pro vrtné a zemní práce. Při návrhu základových konstrukcí spolupracuje se statiky.

Dále se stále ve větší míře zabývá geologickými dozory při zemních pracích na jakýchkoli stavbách – především při úpravě základové půdy pod základovými konstrukcemi, při úpravě podloží násypových těles a při provádění násypových těles. V rámci kontroly míry zhutnění jednotlivých vrstev násypů nebo různými médii stabilizovaných vrstev používá klasické metody, geotechnické terénní metody (měření statickou kruhovou zatěžovací deskou s doprovodnými zkouškami lehkou dynamickou deskou) a samozřejmě zatím ještě zdravý rozum.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti