RNDr. Roman Vybíral

Dlouhá 389
463 12 Liberec 25
Czech Republic

mobil: +420 602 284 874
fax: +420 482 739 311
email: rvgis@seznam.cz


Inženýrská geologie

Podsekce

Geologické dozory a zatěžovací zkoušky

Geologické resp. inženýrsko-geologické, pro někoho i geotechnické dozory provádím při zemních pracích na mnohých stavbách, kde jsem prováděl IG průzkum. Jedná se především o průmyslové areály včetně komunikačních systémů, zvláště tam, kde probíhá tvorba násypových těles (obvyklý princip vyrovnané bilance zemních hmot, ale i při zpracování dovezených vhodných zemin do násypů). Při dozoru ověřuji vhodnost zemin do násypu i do podloží, kontroluji míru zhutnění jednotlivých vrstev násypu statickou zatěžovací i lehkou dynamcikou deskou, přebírám základovou spáru základových konstrukcí, pomáhám při návrhu odvodnění areálu a spolu s dalšími účastníky stavby konzultujeme další postupy ....


webarchitect eBRÁNA