RNDr. Roman Vybíral

Dlouhá 389
463 12 Liberec 25
Czech Republic

mobil: +420 602 284 874
fax: +420 482 739 311
email: rvgis@seznam.cz


01.03.2010 12:01

normy


Již platí nové předpisy na zemní práce - jednak se vychází z TKP 4 MD a čerstvě již platí ČSN 736133 (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). 
Zároveň se ruší se ČSN 73 3050!!!

Takže nikoli 7 tříd těžitelnosti, ale pouze 3 (I., II. a III.)

Od dubna 2010 končí platnost ČSN 73 1001 !!!


webarchitect eBRÁNA